Prossper Profesjonalny Sprzęt Pomiarowy
   
  Twój koszyk jest pusty
   
   
link do strony głównejlink do katalogu produktównasze aktualne promocjekoszyk zamówień klientainformacje na temat kosztów przesyłkidane kontaktowe sklepu Prossper
szukaj
>>
niwelatorydalmierze laserowe do dokładnego pomiaru odległościdrogomierze i kółkastatywy oraz łatyosprzęt geodezyjnytachimetry i teodolityliteratura i oprogramowaniepoziomice i kątomierzeserwis urządzeń
 
 

kategorie
504 164 772
61 641 77 75
Zapytania ofertowe
61 641 77 73
Na życzenie przesyłamy oferty faxem, e-mailem lub tradycyjną pocztą.
61 641 77 73

finansowanie poprzez leasing
finansowanie poprzez raty


rzetelna firma

Raty - Dokumentu
              


 

 

W przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę - nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów - wystarczą dane, które podałeś konsultantowi Żagiel podczas rozmowy telefonicznej.

 

Jeśli uzyskujesz dochody z innego źródła do umowy kredytu należy dołączyć kserokopie następujących dokumentów:

 

emerytura lub renta

 

kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka renty lub emerytury lub kserokopia zaświadczenia z organu wypłacającego świadczenie o jego miesięcznej wysokości a w przypadku otrzymywania świadczenia na rachunek bankowy kserokopia wyciągu bankowego (za ostatni miesiąc) potwierdzającego wpływ tego świadczenia. W przypadku renty dodatkowo kserokopia dokumentu (np. orzeczenie lekarskie, legitymacja rencisty) stwierdzającego czas, na jaki renta została przyznana - termin spłaty ostatniej raty musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed końcem okresu, na jaki renta została przyznana.

 

świadczenie/zasiłek przedemerytalny lub świadczenie górnicze

 

kserokopia dokumentu stwierdzającego wysokość uzyskiwanego świadczenia (kserokopia zaświadczenia lub decyzji organu przyznającego świadczenie), lub kserokopia ostatniego lub przedostatniego odcinka otrzymywanego świadczenia/zasiłku.

 

dochód z tytułu najmu lub dzierżawy

 

kserokopia umowy najmu lub dzierżawy lokalu lub innej nieruchomości, oraz oświadczenie, że umowa ta nie jest wypowiedziana (termin spłaty ostatniej raty kredytu musi przypadać, na co najmniej 1 miesiąc przed wygaśnięciem tej umowy), oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego z tytułu najmu lub dzierżawy.

 

dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

 

kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub aktualnego wyciągu z Krajowego Rejestru Sądowego, oraz kserokopia odcinków wpłat na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego i składek odprowadzanych do ZUS z ostatnich 3 miesięcy.

 

dochód z tytułu działalności rolniczej

 

kserokopia nakazu płatniczego lub innego dokumentu pozwalającego na zweryfikowanie dochodów.

 

dochód z tytułu umowy zlecenia/umowy o dzieło

 

kserokopia umowy zlecenia /o dzieło oraz kserokopia ostatniego odcinka wpłaty podatku dochodowego.

 

Powrót

 
 
2006 © Żagiel S.A.

 

Dostępne formy płatności

dostepne szybkie płatności

pionpionpionpion

 

Informacje

Koszt dostawy
Raty


pionpionpionpion

 

pionpionpionpion

 

logologologologologologologologologologo
stopka emailemailstopka telefon
All rights reserved © 2009 prossper.pl
Odwiedzin: